LKS Iskra Iskrzyczyn nagłówek strony
Dziś jest 27 Styczeń 2023 r. Imieniny obchodzi: Angela, Jan, Przybysław .                   Teraz jest 00:21        LKS ISKRA Iskrzyczyn
nagłówek klubu sportowego iskra iskrzyczyna
Zasady użytkowania serwisu internetowego www.lks.iskrzyczyn.pl

§ 1. Warunki ogólne

1. Dane, informacje i prace zawarte w serwisie internetowym www.lks.iskrzyczyn.pl są publikowane dla celów promocji regionu i informacyjnych.

2. Wszelkie materiały zamieszczone w serwisie internetowym www.lks.iskrzyczyn.pl chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność www.lks.iskrzyczyn.pl.

3. Korzystanie z serwisu internetowego www.lks.iskrzyczyn.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do niniejszych warunków korzystania z serwisu.

§ 2. Warunki użytkowania serwisu

1. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części materiałów zawartych w serwisie internetowym www.lks.iskrzyczyn.pl w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów www, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania lub udostępniania prac wytworzonych przy wykorzystaniu materiałów zawartych w serwisie internetowym www.lks.iskrzyczyn.pl lub prac, w których połączono je z innymi materiałami i danymi, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian materiałów, prac i danych zawartych w serwisie internetowym www.lks.iskrzyczyn.pl , z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego www.lks.iskrzyczyn.pl , elementów nawet nie chronionych, pobranie których mogłoby powodować szkodę dla www.lks.iskrzyczyn.pl , z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie materiałów, danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym www.lks.iskrzyczyn.pl dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody www.lks.iskrzyczyn.pl lub zawarciu odrębnej umowy licencyjnej.

6. W przypadku uzyskania pisemnej zgody www.lks.iskrzyczyn.pl na rozpowszechnianie i wykorzystywanie materiałów, danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym www.lks.iskrzyczyn.pl , rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:

1) rozpowszechnianie i wykorzystywanie materiałów, danych, informacji i prac dopuszczalne jest w zakresie określonym ww. zgodą,;

2) wykorzystywane materiały i informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;

3) wykorzystywane materiały, dane, informacje i prace będą odwoływać się do serwisu internetowego www.lks.iskrzyczyn.pl ;

4) rozpowszechnianie i wykorzystywanie materiałów, danych, informacji i prac dopuszczalne jest wyłącznie z podaniem www.lks.iskrzyczyn.pl jako Ąródła informacji; dopuszczalne jest wykorzystanie w tym celu również logo www.lks.iskrzyczyn.pl , z zastrzeżeniem, że logo www.lks.iskrzyczyn.pl wykorzystywane może być jedynie bez zmiany jego kształtu i kolorystyki.


§ 4. Obowiązywanie zasad

1. Niniejsze warunki korzystania z materiałów, danych, informacji i prac mają zastosowanie do korzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.

2. www.lks.iskrzyczyn.pl ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w każdym czasie. Nowo wprowadzone zasady będą miały zastosowanie do aktów wykorzystywania materiałów, danych, informacji i prac zaistniałych po wprowadzeniu nowych zasad.

§ 5.Rejestracja

Dane osobowe i teleadresowe są zbierane podczas rejestracji na forum www.lks.iskrzyczyn.pl. Warunkiem rejestracji na stronie www.lks.iskrzyczyn.pl/forum jest akceptacja poniższego regulaminu: "Zgadzam się na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail informacji o nowościach lks.iskrzyczyn.pl oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204). Zgadzam się również na przetwarzanie podanych przeze mnie danych przez www.lks.iskrzyczyn.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. nr 133 poz. 883). W każdej chwili mam prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia."
Cytat na dziś:

Z k...ą trzeba uważać. Jeśli cały czas rzucałbym mięsem, piłkarze nic by sobie z tego nie robili. Dlatego k...ę trzeba dozować. Wystarczy jedna na jakiś czas. Wtedy ma swoją wymowę. (o sztuce motywacji) - Dariusz Wdowczyk

© Copyright 2007-2011 by Krystian Szczypka    Wszelkie prawa zastrzeżone.